Schade melden

Schade melden

Als uw tussenpersoon behartigen wij uw belangen. U kunt daarom uw schade direct bij ons melden. Ook voor vragen bij schade zijn wij uiteraard bereikbaar.

 

Wat te doen bij schade

 • Blijf rustig en beleefd naar een eventuele andere partij.
 • Waarschuw de politie in geval van letsel of ernstige situatie.
 • Gaat u niet ter plekke de discussie aan over aansprakelijkheid. Laat dit aan de verzekeraars over.
 • Het is van groot belang dat er een Europees schadeformulier ingevuld wordt.
  Het schadeformulier kunt als pdf HIER downloaden.
  Dit formulier wordt door u en de eventuele tegenpartij ingevuld en ondertekend.
  Stuur uw eigen deel van het schadeformulier naar ons op.
 • U kunt de schade ook 24 uur per dag melden via de website mobielschademelden.nl.
  Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen doen mee aan mobielschademelden.nl
 • Moet uw auto afgevoerd worden ivm schade? Schakelt u dan de alarmdienst in. Het telefoonnummer van de alarmdienst vindt u op de groene kaart.
 • Neemt u enkele foto’s van het ongeval.
 • ZIjn er getuigen aanwezig? Noteert u de naam- en adresgegevens van deze getuigen.